Blog

Martina-Nov.-e1430120003396-689x214

Komentovať: 0

10 tipov, ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti

Určite nám dáte za pravdu, že pri každej profesii je dôležité vedieť správne a efektívne komunikovať. Práca hostesky alebo promotéra určite nie je výnimkou. Preto pre vás máme 10 tipov, ako zefektívniť svoje komunikačné schopnosti.

1. Počúvať

Umenie vedieť počúvať, je najlepšou cestou k získaniu titulu komunikačný majster. Dôležité je ale naučiť sa počúvať aktívne. Pri aktívnom počúvaní musíme vnímať obsah, klásť vhodné otázky k téme a byť schopný prerozprávať práve vypočutú informáciu tak, aby bolo jasné, že sme pochopili obsah vypočutého. Tým lepšie porozumieme tomu, čo sa druhá osoba snažila povedať a môžeme potom lepšie reagovať.

2. Neverbálna komunikácia

Naša reč tela, očný kontakt, gestá, ale aj tón, akým sprostredkujeme správu – to všetko je súčasťou našej neverbálnej komunikácie. Uvoľnený, otvorený postoj v spojení s priateľským tónom vytvára v očiach ostatných pocit, že sme dostupnejší a budú s nami jednať viac otvorene a bez obáv. Veľmi dôležitý je pri konverzácii aj očný kontakt. Vyjadrujeme ním svoju pozornosť. Nikdy ale nesmieme zízať! Pri rozhovore je dôležité sledovať tiež neverbálnu komunikáciu druhého, pretože práve tá najlepšie hovorí o tom, ako sa človek cíti.

3. Zrozumiteľne a stručne

Snažte sa podať danú informáciu čo najstručnejšie. Povedzte jasne, čo chcete, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom prebieha komunikácia, či už telefonicky, osobne alebo napr. cez e-mail. Pokiaľ toto pravidlo nebudete dodržiavať, je pravdepodobné, že stratíte pozornosť poslucháča. Preto si dopredu dobre premyslite, čo chcete povedať a až tak to povedzte. Jedine tak sa vyhnete nepochopeniu zo strany oslovených.

4. “Ľudskosť”

Ak komunikujete priateľským tónom, nahodíte úsmev alebo nadhodíte otázku na súkromie, môžete povzbudiť ľudí k úprimnej a otvorenej komunikácii. Pokiaľ to firemná kultúra dovoľuje, zosobnite svoju komunikáciu – napr. prianím pekného víkendu vo firemnom maili.

5. Dôveryhodnosť

Dôležité je tiež vystupovať dôveryhodne pri každom kontakte s okolím. Sebavedomie a dôvera v to, čo robíme pomôže, aby ľudia verili všetkému, čo hovoríme. Sebavedomie je preto rovnako dôležité ako očný kontakt. Dávajte si však pozor, aby ste nepôsobili nafúkane, arogantne alebo agresívne!

6. Empatia

Musíte sa snažiť pochopiť a hlavne rešpektovať aj pohľad druhej strany, a to aj keby ste nesúhlasili s tým, čo práve hovorí. Napomôže tomu používanie fráz ako: “rozumiem, kam tým mierite”. Tým môžete ukázať, že ste počúvali a rešpektujete stanovisko druhej osoby.

7. “Otvorená myseľ”

Každý, kto je dobrý v komunikácii vie, že je potrebné vstúpiť do rozhovoru s “otvorenou mysľou”. Buďte pripravení počúvať a porozumieť uhlu pohľadu druhej strany. Pokiaľ budeme ochotní vstúpiť do dialógu aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme, vieme, že máme do budúcna šancu viesť úprimnú a produktívnu konverzáciu.

8. Rešpekt

Ľudia budú s nami ochotnejší komunikovať, pokiaľ prejavíme voči ich názorom rešpekt. Jednoduché veci, ako napr. používanie mena osoby, s ktorou hovoríme, očný kontakt, aktívne počúvanie (viď 1. bod) môžu ľudia vnímať ako uznanie. Pri e-mailovej komunikácii môžeme rešpekt prejaviť tak, že si e-mail po sebe prečítame a opravíme chyby. Telefonický rozhovor by zase nemal byť ničím rušený.

9. Spätná väzba

Medzi základné komunikačné zručnosti patrí aj schopnosť objektívne dávať a prijímať spätnú väzbu. Pokiaľ spätnú väzbu dávame, je dôležité dbať na vyváženosť správy. Nielen sťažnosti, ale aj chvály! Aj jednoduché “dobrá práca” vie v ľuďoch zvýšiť motiváciu. V prípade, že sme na druhej strane a dostávame feedback, mali by sme ho akceptovať. Dobre počúvajte a pokiaľ je potrebné, tak sa spýtajte na doplňujúce informácie. Dôležité je vziať si zo spätnej väzby nejaké “ponaučenie” do budúcna.

10. Výber správnej formy komunikácie

Dôležitou komunikačnou schopnosťou je v neposlednom rade aj správny výber formy komunikácie. Pokiaľ sa jedná o serióznu debatu, bude lepšie uprednostniť osobný rozhovor. Ak sú ľudia zaneprázdnení alebo ak riešime menej závažné veci, tak môžeme použiť e-mail.
Zdroj: http://jobsearch.about.com/od/skills/qt/communication-skills.htm

Komentáre

Pridať komentár

© 2015 Inbeauty hostesky by Veronika Velecká and Lucie Vystrčilová

hore